පොලිස් නිලධාරියෙකු කියන පුද්ගලයෙකු බිමත්ව අනතුරක් කර පොලිසියට පලා ගොස් අතුරුදන් වෙයි (VIDEO)

Report
2Shares

රටේ කිසියම් ප්‍රදේශයක පොලිස් නිලාධාරියෙකු බිමත්ව අනතුරක් සිදුකර පලා දිව යන වීඩියෝවක් මේවන විට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වෛරල් වෙමින් පවතිනවා.

එම නිලධාරියා විසින් මාර්ගයේ දී කුඩා දරුවෙකු හප්පා දමා තුවාල කර පලා යන බවටයි ඔහු පසු පස දිව යන පිරිස පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් අදාල පුද්ගලයට නතර වන බවට පැවසුව ද ඔහු පොලිසියට යන බව පවසා පොලිස් ස්ථානයක් වෙත දිව යනවා. නමුත් ඉන් අනතුරුව එම පුද්ගලයා අතුරුදන් වන බවක් එම විඩියෝවෙන් දැකිය හැකි වනවා.

මේ පිළිබඳව පොලිසියට කියා සිටියද පොලිසිය ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි උනන්දුවක් නොදක්වන බවක් මෙම විඩියෝවෙන් දකින්න පුළුවන්.