කාන්තා බන්ධනාගාරයට පහසුකම් දුන්න නියාමකවරියකට වැඩ වරදී.

Report
3Shares

වැලිකඩ කාන්තා බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජික දෙමටගොඩ චමින්දගේ මවට පහසුකම් සැපයූ බන්ධනාගාර නියාමකවරියකට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

බන්ධනාගාර ආරංචි පවසන්නේ, ඉකුත් 12 වැනි දා සිරකරු දිනයේදී දෙමටගොඩ චමින්දගෙ මවට කාන්තා බන්ධනාගාරයට පිටතින් හෙරොයින් පැකට් කිහිපයක් විසිකර ඇති බවයි.

එම හෙරොයින් ලබා ගැනීම සඳහා වාට්ටුවෙන් පිටතට යාමට ඇයට, අදාල බන්ධනාගාර නියාමකවරිය අවස්ථාව සලසා දී තිබෙන අතර දෙමටගොඩ චමින්දගෙ මව එම හෙරොයින් ලබාගෙන වැලිකඩ කාන්තා බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන්ට මුදලට අලෙවි කර ඇති බවයි බන්ධනාගාර ආරංචි පවසන්නේ.

ඇයට වාට්ටුවෙන් පිටතට යාමට පහසුකම් සැලසු බන්ධනාගාර නියාමකවරියට ද මුදල් ලබාදී ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.