බිමත් පුද්ගලයෙකු පොලිස් නිලධාරියෙකුට පයින් ගහයි... බලධාරීන් නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කලයුතු නොවේද? (VIDEO)

Report
44Shares

මහ පාරේ රාජාකාරියේ නිරත වී සිටින පොලිස් නිලධාරියෙකුව අපසුතාවයට පත් කරමින් බිමත් පුද්ගලයෙකු අශෝබන ලෙස හැසිරීමේ වීඩියෝ දර්ශනයක් සමාජ මාධ්‍යයේ පල කර තිබෙනවා.

එහිදී එම බිමත් පුද්ගලයා පොලිස් නිලධාරියාට පා පහරක් එල්ල කරනු ලබනවා. එතෙක් ඉවසන් සිටි පොලිස් නිලධාරියා තමන්ට පා පහර එල්ලවීමත් සමග එම පුද්ගලයට කනට පහරක් එල්ල කරනවා එම දර්ශනයේ දකින්න පුළුවන්.

නමුත් එම වීඩියෝ දර්ශනය මගින් සමාජයට දෙන පණිවුඩය කුමක්ද ? මෙරට පොලිස් සේවාව ඒ තරම් හැල්ලුවට ලක්වීම කිසිවෙකුටත් අනුමැත කල නොහැකි දෙයකි.

නිල ඇඳුමින් සිටින රාජ්‍ය සේවකයෙකුට කිසිවෙකුටත් ඇත තැබීමට කියක් ද නොමැත. අනෙක ඔහු රාජ්‍ය සේවකයෙකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් නිලධාරි යම් යම් අවස්ථාවල වැරදි සිදු කරනවා විය හැක. නමුත් සංවිධානාත්මකව පිරිසක් එක්වී එය වීඩියෝ කරමින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රසිද්ධ කරන තරමට කටයුතු කරන්නේ නම් එය මෙරට පොලිස් සේවාට වදින පහරකි.

මෙවැනි දේවල් සමාජය අනුමත කරන්නේ නම් හෙට දින මෙවැනි සංවිධානාත්මක පිරිස් වටවී එම පොලිස් නිලධාරියාට පහර දී ඝාතනය කර දමන්නටද ඉඩ ඇත.

එම නිසා මෙම සිද්ධිය සුළුවෙන් නොතකා වහාම බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වී වරද කරුවන්ද දඬුවම් කිරීම වැදගත් වනවා. මන්ද රාජ්‍ය නිල ඇඳුමකට කිසිවෙකුටත් අත තැබිය නොහැකි නිසාවෙනි.

පහත කොටස සමාජ මාධ්‍යයේ උපුටා ගැනීමකි...

මහපාරේ එල්ලලා ගහන්න ඕනේ මුන්ට !

නිළ ඇදුමට අත තියන්න අපිට අයිතියක් නෑ..

මෙම සිදුවීම කුමන ප්‍රදේශයක සිදු වුවක් ද ?..

මොවුන් හදුනා ගැනීමට සහය ලබා දෙන්න !

( රූගත කළ අය / ප්‍රදේශය / පුද්ගලයින් )