ගෙවුණු කෙටි කාලසීමාවක් තුළ සිදු වූ බිහිසුණු රිය අනතුරු කිහිපයක CCTV දර්ශන

Report
32Shares

මහ මග ගමන් කිරීමේදී විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ අනතුරු වලට මුහුණ පාන්නට සිදු වෙනවා. බොහෝවිට මාර්ග නීති රීති කෙරෙහි සැලකිලිමත් නොවීම ඒ සඳහා ප්‍රමුඛ හේතුවක් වෙනවා. එලෙස පසුගිය මාස කිහිපය තුළ සිදු වූ රිය අනතුරු කිහිපයක CCTV දර්ශන ඔබට පහතින් නැරඹිය හැකියි.

ලොරි රථයක යතුරු පැදියක් ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරක්

ලොරි රථයකට පාපැදියක් යට වීමෙන් සිදුවූ අනතුරක්


ත්‍රී රෝධ රථයක යතුරු පැදියක් ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරක්

යතුරු පැදිය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් සිදුවූ අනතුරක්

වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකිව මාර්ගයෙන් මෝටර් රථයක් ඉවතට පැනීම නිසා සිදුවූ අනතුරක්

වේගයෙන් පැමිණි යතුරු පැදියක් ලොරියක ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරක්

පොලිස් නිලධාරීන් ඉදිරිපට මෝටර් රථයක් හා ත්‍රිරෝධ රථයක් ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරක්

මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත්ව මාර්ගය ගමන් කිරීමේදී වඩාත් පරිස්සම්කාරී වීම වැදගත් වේ.