ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ අසාමාන්‍ය ලෙස මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමක් බලාපොරොත්තු වීමට සිදුවේ. GMOA බරපළ ලෙස අනතුරු අගවයි.

Report
43Shares

සමාජ ව්‍යාප්තිය අභියස ඉතා දරුණු තත්වයකට පැමිණ ඇති බව වෛද්‍ය නිළධාරින්ගේ සංගමයේ ලේකම් හරිත අලුත්ගේ මහතා යළිත් අනතුරු අගවයි.

එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ දින කිහිපයක් තුළ මරණ කිහිපයක් සිදුවීම සැළකිය යුතු භයානක තත්වයක් බවයි. එමෙන්ම බළධාරින් නිසි ලෙස තිරණ නොගැනීම තුළ ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ඉහළ මරණ සංඛ්‍යාවක් බලාපොරොත්තුව වීමට සිදුවන බවද ඔහු අවධාරණය කළේය.