ගම්පහ දැඩි වාහන තද බදයක්... විශාල ජනතාවක් නගරයට... (PHOTO)

Report
7Shares

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්‍යවශ්‍ය වෙළඳසැල් අද පෙරවරුවේ සිට විවෘත කිරිමත් සමග ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා.

බොහෝ වෙළඳසැල් ජනයාගෙන් පිරී ඇති බව සඳහන්.

එම දිස්ත්‍රික්කයට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය අද දවසේ තරමක් ලිහිල් කර ඇති අතර එහි ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරගැනීම සඳහා අද පෙරවරු 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා වෙළඳසැල් විවෘත කර තැබීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වෙළඳසැල්වල දිගු පෝලිම් දැකිය හැකි බවයි අනාවරණය වන්නේ. එමෙන්ම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු ඉදිරිපිටද විශාල පෝලිම් දැකිය හැකි බව සඳහන්.

ජංගම එළවලු අලවිකරන්නන් විවිධ රථ මගින් මාර්ගයේ වෙළඳාමේ යෙදී සිටින බවද වාර්තා වනවා. මේවන විට විශේෂයෙන් ගම්පහ නගරය පුරා දැඩි වාහන තදබදයක්ද පවතිනවා.

මහා ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා එම දිස්ත්‍රික්ක ඉන්ධන පිරවුම් හල් සියල්ලද අද දින ව්වෘතව පවතිනවා.