ශ්‍රී ලංකාවේ දිනක් තුල වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව අද වාර්තා වෙයි , නව මරණ 9ක්

Report
48Shares

නව කොරෝනා ආසාදිත මරණ 09ක් වාර්තා වේ. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 83ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තාවේ. එම වාර්තාව පහතින්