ගාල්ල කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිට සිදුවූ රිය අනතුරේ CCTV දර්ශන (VIDEO)

Report
48Shares

ගාල්ල කරාපිටිය රෝහල ඉදිරිපිටදී ත්‍රිරෝදයක්‌ අපරික්ෂාකාරී ලෙස මාර්ගය හරහා හැරවීමට යාමේදී යතුරුපැදියක් ගැටීමෙන් රිය අනතුරක් සිදුවුණා.

මේ එම අවස්ථාවේදී අසල වෙළෙදසැලක CCTV කැමරාවක පටිගත වී තිබුනේ මෙලෙසයි.