අදත් ප්‍රදේශ කිහිපයකින්ම කොවිඩ් මරණ 4 වාර්ථා වෙයි.

Report
25Shares

තවත් කොවිඩ් 19 මරණ හතරක් වාර්තා වේ. ඒත් සමගම මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 87 දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.