තවත් කොවිඩ් ආසාදි මරණ 3ක්

Report
41Shares

තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ තුනක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තාවන කොවිඩ් ආසාදනය වීමෙන් මරණයට පත්වූ සංඛ්‍යාව 90 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා