සුපිරි මෝටර් රථයක පැති කණ්නාඩි ගලවන හොරු (CCTV 📹)

Report
2Shares

වත්තල ප්‍රදේශයේ නවතා තිබූ සුපිරි මෝටර් රථයක පැති කන්නාඩි 02 පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු විසින් සොරකම් කරගෙන යන අයුරු අසළ පිහිටි CCTV කැමරාවක සටහන් වී තිබුණා.

එම වීඩියෝව පහතින්…