අද මෙරට කොවිඩ් මරණ වැඩි වීමේ ප්‍රවණතාවක්

Report
49Shares

අද මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 03ක් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 247 ක් දක්වා ඉහළ යයි.