ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් බස්රථයෙන් යද්දි නිලධාරීන් ගුවනින් ගියේ ඇයි?

Report
5Shares

ශ්‍රී ලංකාව සහ කොදෙව්වන් අතර ඊයේ පැවති දෙවැනි එක්දින ක්‍රිකට් තරඟය සදහා ශ්‍රී ලංකා සහ කොදෙව් ක්‍රීඩකයන් බස්රථ වලින් සූරියවැව දක්වා ගමන් කරද්දී තරඟය නැරඹීම සඳහා ක්‍රිකට් කරවන නිළධාරීන් පිරිසක් ගුවනින් පැමිණ තිබේ.

වැඩි විස්තර මෙතැනින් නරඹන්න

1069 total views