උපුල් තරංග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමු දෙයි

Report
0Shares

උපුල් තරංග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියට සමු දෙයි. සිය ​​ෆේස් බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් මේ බව සඳහන් කර සිටියේය.