මන්නාරම සතොස සමූහ මිනීවලෙන් දැනට සිරුරු 300 ක්

Report
4Shares

අපරාධයක් සිදුවූ ස්ථානයක් ලෙස නිගමනය කොට ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමූහ මිනීවලෙන් මේ වනවිට අංග සම්පූර්ණ මිනිස් ඇටසැකිලි 300ක් ගොඩගෙන තිබේ.

ඒ අතරින් තෝරාගත් නියැදි කිහිපයක් කාල නිර්ණය සඳහා තවත් සතියකින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය බලා ගෙනයාමට සියලු කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති බව මන්නාරම සතොස සමූහ මිනීවලේ ප්‍රධාන වෝහාරික විශේෂඥ සමින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.

ගොඩගන්නා ලද සිරුරු අතරින් 294 ක් මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ භූමියේ ආරක්ෂිතව ගබඩා කොට ඇතැයි වෛද්‍ය රාජපක්ෂ මාධ්‍යවේදීන්ට කියා සිටියේය. එයින් 23ක් දරුවන්ගේය.

යුද සමයේ හා ඉන් පසුව පැහැරගෙන යනු ලැබුවන් වල දමා ඇතැයි ඥාතීන් බිය පලකරන මන්නාරම සතොස සමූහ මිනීවලේ විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරන ලද්දේ මැයි 28 දා සිට මේ දක්වා දින 130ක් කැනීම් සිදුකර තිබේ.