වර්ජනය තිබියදී බස් ධාවනයට-වර්ජනය අසාර්ථකයි?

Report
2Shares

පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනයක් අද(10) පැවතියත් බොහෝ මාර්ගයන්හි මේ වන විට බස් ධාවනය සිදු වෙමින් පවතියි.

ඊයේ(09) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනයක සේවකයින් විසින් නිරතව සිටියි.

රථවාහන වැරදි 7ක් සදහා පැනවීමට නියමිත රු.25000 නව දඩ මුදලට එරෙහිව ඔවුන් මෙසේ වර්ජනය සිදු කරනු ලබයි.

ලංකාව පුරා මෙම සංකේත වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක වන බව ඔවුන් පැවසුවද මේ වන විට බස් ධාවනය සිදු වේ.