යාපනය සරසවිය තුළ නවක වදය තහනම්-“ආවා” කල්ලිය පෝස්ටරයකින් කියයි

Report
2Shares

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වන නවක සිසුන්ට අමානුෂිකව නවකවදය දෙන පිරිස් වෙත කිසිදු අනුකම්පාවකින් තොරව දඩුවම් ලබා දෙන බව පවසමින් “ආවා” කල්ලිය විසින් යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි තුළ පෝස්ටර් කිහිපයක් අලවා ඇති බව වාර්තා විය.

ඔවුන් එම පෝස්ටර් මගින් සදහන් කරමින් කියා සිටින්නේ නවකවදයට එරෙහිව ලංකාවේ නීති පැවතියද ඒවා ක්‍රියාත්මක නොවන බවත් නවක වදය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ලැබෙන බවත්ය.

එම දැනුවත් කිරීම ඇතුළත් පෝස්ටරය පහතින්..