කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

Report
3Shares

උණුසුම් කාළගුණ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි දින තුන තුළදී වැඩි අවදානයක් යොමු කළ යුතු බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසූවේ උතුරු මැද, වයඹ පළාත මෙන්ම හම්බන්තොට, මොණරාගල, ගම්පහ,මන්නාරම,වව්නියාව,මුලතිව් සහ ත්‍රිකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික්ක වල ජනතාව විශේෂ අවධානයක් මෙහිදි යොමු කළ යුතු වන බවයි.