අද සහ හෙට බීමත් රියදුරන් අල්ලන්න රටපුරා වැටලීම්

Report
1Shares
අද(13) සහ හෙට(14) දෙදින තුළ බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා රටපුරා විශේෂ වැටලීම් සිදු කිරීමට පොලීසිය පියවර ගෙන තිබේ.
ඒ සඳහා සේවයේ යොදා ඇති පොලිස් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව 8,000කට අධික වන බවත් පවසයි.

මෙම දෙදින තුළ පුද්ගලයින් වැඩි වශයෙන් මාර්ග අනතුරුවලට ලක් වන බව අනාවරණය වීම මෙම වැටලීම් සිදු කිරීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත.