මීතොටමුල්ල කසල කන්ද නායගොස් අදට වසර දෙකයි

Report
1Shares
මීතොටමුල්ල කසල කන්ද නායගොස් අදට වසර දෙකක් ගත වෙයි.
මීට අවුරුදු දෙකකට පෙර ජීවිත 31ක් බිලි ගත් මීතොටමුල්ල කසල කන්ද මේ වෙනවිට නාගරික උද්‍යානයක් කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් එම් මරික්කාර් මහතා පැවසීය.