අවුරුදු උදාවත් සමග පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව හදිසි අනතුරු වල ඉහළයාමක්

Report
1Shares
මෙම වසරේ අවුරුදු උදාවත් සමග හදිසි අනතුරු වල ඉහළයාමක් පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ‍පෙන්නුම් කරන බව කොළඹ ජාතික රෝහල පැවසීය.
මෙම වසරේදී අනතුරුවල ඉහළයාම සියයට 08කින් පෙන්නුම් කරන බව එහි ප්‍රකාශිකාවක සඳහන් කළේය.
හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් පසුගිය පැය 48ක කාලය තුළ කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළ සංඛ්‍යාව 413ක් බවත් එයින් නේවාසිකව රෝගීන් 203 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබන බවත් එබැවින් එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 15ක ඉහළ යෑමක් බවත් එම ප්‍රකාශිකාව පැවසීය.