අවුරුදු උදාව වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යළි කොළඹට එන්න ප්‍රවාහන සේවා

Report
1Shares
අවුරුදු උදාව වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යළි කොළඹට පැමිණීම සඳහා ලංගම බස් රථ සේවා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පැවසීය.
එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ ඊයේ(14) දින සිට එම බස් රථ සේවා පහසුකම් ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බවත් කෙටි දුර ගමන් සේවාවලට මෙන්ම දිගු දුර ගමන් සදහා ද මේ වන විට ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක බවත්ය.
එසේම දුම්රිය සේවයද අද(15) දින සිට සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව දුම්රිය නියෝජ්‍ය ගමනා ගමන අදිකාරී එස්.එස්.පොල්වත්තගේ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.