ප්‍රදේශ කිහිපයකට තවදුරටත් උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක්

Report
1Shares

උතුර, උතුරුමැද සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතුල කරුණානායක මහතා පැවසීය.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ සූර්යයා දෘශ්‍ය ලෙස උතුරට ගමන් කිරීමේදී අද(15) දිනයේදී සුරුවිල්,අරියාලේ සහ මුහමලේ යන ප්‍රදේශවලට හිරු මුදුන්ව පවතින බවයි.