හලාවතට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

Report
2Shares

හලාවත නගරයේ ඇතිවී තිබෙන නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් පාලනය කිරීම සඳහා පොලීසිය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.

හෙට(13) දින පෙරවරු 6.00දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇත.