දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය අවසන්

Report
1Shares

වයඹ පළාතට සහ ගම්පහ පොලිස් කොට්ඨාසයට පනවන ලද පොලිස් ඇඳිරි නීතිය අද(15) පෙරවරු 6ට අවසන් විය.

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ වලට පනවන ලද පොලිස් ඇඳිරි නීතිය අද අලුයම 4ට අවසන් වන ලදි.