ඇමති රිෂාඩ් ප්‍රදේශ කිහිපයක නීරීක්ෂණයක යෙදෙයි

Report
1Shares

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා කුලියාපිටිය,කොට්ටම්බපිටිය, මිනුවන්ගොඩ සහ ගම්පහ යන ප්‍රදේශ වල සංචාරයක නිරත විය.

ඊයේ(14) දින අමාත්‍යවරයා එම ප්‍රදේශවල සංචාරය කොට තිබුනි.