වයඹ පළාතට තවදුරටත් පූර්ණ ආරක්ෂාව

Report
0Shares

වයඹ පළාතට පැනවූ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළද තවදුරටත් පූර්ණ ආරක්ෂාව ලබා දී ඇති බව පොලීසිය පැවසීය.

පොලීසියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ ඒ සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදවා ඇති බවයි.