ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණයට යටතට

Report
1Shares

සේවා අවශ්‍යතා මත පොලිස්පතිවරයාගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ පවතින ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාගේ සෘජු අධීක්ෂණයට යටත් කර ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය ප්‍රකාශ කළේය.