ඩෙංගු රෝගය වර්ධනය වීමේ අවදානමක්

Report
1Shares

නිරිත දිග මෝසම් වැසි සමඟ ඩෙංගු රෝගය වර්ධනය වීමේ අවදානමක් පැවතිය හැකි බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පැවසීය.

එහි ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ප්‍රශිලා සමරවීර මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ ගත වූ මාස කිහිපය තුළ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් ඩෙංගු රෝගීන් 17,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බවයි.