කංජිපානි ඉම්රාන් අද අධිකරණය හමුවට

Report
2Shares

ප්‍රබල පාතාල කල්ලි නායකයෙකු වන මොහොමඩ් නජීම් මොහොමඩ් ඉම්රාන් හෙවත් කංජිපානි ඉම්රාන් අධිකරණයේ නිරීක්ෂණය සඳහා අද(12) දින ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.