පොසොන් සතියක් ප්‍රකාශයට

Report
1Shares

රජය විසින් අද (12) සිට පොසොන් සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ලබන 18 වනදා දක්වා මෙම පොසොන් සතිය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේය.

“සබ්බේ නසන්ථි දන්ඩස්ස” යන්න මෙවර පොසොන් පොහොය තේමා පාඨය ලෙස තෝරාගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

එසේම ලබන 12 වනදා සිට 18 වනදා දක්වා රජයේ සියලුම ආයතනවල හා ගොඩනැගිලි වල බෞද්ධ කොඩිය ඔසවා තබන ලෙසත්, එම ආයතන සහ ගොඩනැගිලි පොසොන් සැරසිලි වලින් අලංකාරවත් කරන ලෙසත් දැනුම්දී තිබේ.