ධීවර දැළකට හසුවූ මුතු තල්මසෙකු මුදාහැරේ

Report
1Shares

මුලතිව්, මුල්ලිවයික්කාල් ප්‍රදේශයේ ධීවර දැළකට හසුවූ මුතු තල්මසෙකු ඊයේ(11) දින පස්වරුවේ නැවත සාගරයටම මුදාහැරීමට මුල්ලිවයික්කාල් ධීවරයින් පියවර ගෙන ඇත.

ධීවරයින් මෙහිදී පවසා සිටියේ තල්මසා දැළට පැටලී සිටි බැවින් තල්මසා දැලෙන් ඉවත්කොට නැවත සාගරයටම මුදාහැරි බවයි.