කංජිපානි ඉම්රාන් තව දුරටත් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අවසර

Report
1Shares

ප්‍රබල පාතාල කල්ලි නායකයෙකු වන කංජිපානි ඉම්රාන් නමැත්තා තව දුරටත් මේ මස 26 වනදා දක්වා රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට අවසර ලබාදී ඇත.