තවුහිද් ජමාද් සංවිධානයේ මහලේකම් අබ්දුල් රාසික් සාක්ෂි දීම අරඹයි

Report
2Shares

ලංකා තවුහිද් ජමාද් සංවිධානයේ මහලේකම් අබ්දුල් රාසික් අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බලන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි දීම ආරම්භ කර තිබේ.

අද(20) දිනයේදී විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස සමස්ත ලංකා තවුහිද් ජමාද් සංවිධානයේ මහලේකම් අබ්දුල් රාසික්ට දැනුම් දී තිබුණි.

අද දිනයේ මුස්ලිම් සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයින් පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටිමටද නියමිතය.