ආණ්ඩුවට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවට අදාල ඡන්ද වීමසීම අද

Report
1Shares

ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාවට අදාල ඡන්ද වීමසීම අද (11) දින පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

ඊයේ දින ආරම්භ වූ විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ විවාදය අද දිනයේද පැවැත්වීමට නියමිත අතර විවාදයෙන් අනතුරුව විශ්වාසභංග යෝජනාවට අදාල ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.