නීති විරෝධී කටයුතුවල නිරතවූ පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Report
1Shares

නීති විරෝධී කටයුතුවල නිරතවූ පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, වෙරළබඩ මුර යාත්‍රාවකට අනුයුක්ත නාවිකයින් පිරිසක් විසින් නෝර්වේ දූපත අවට මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදුකළ මුර සංචාරයක් අතරතුරදී නීති විරෝධී දැල් භාවිතා කරමින් මසුන් ඇල්ලූ පුද්ගලයින් 07 දෙනෙකු නාවික හමුදාභාරයට ගෙන ඇත.

ඔවුන් සතුව තිබූ නීති විරෝධී ධිවර දැලක්, ඩිංගි යාතාවක්, පිටතදහන යන්ත්‍රයක් සහ අනෙකුත් ධීවර ආම්පන්න නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති අතර, ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ත්‍රීකුණාමලය, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය වෙත භාරදීමට කටයුතු කරන ලදී.

තවද, නෝර්වේ දූපත අවට මූහුදූ ප්‍රදේශයේදීම මීටර් 195 ක් දිගැති නීති විරෝධී ලෙස මසුන් ඇල්ලීමට යොදාගන්නා සුරුක්කු වර්ගයේ දැලක් සොයාගෙන ඇති අතර, එය මූතූර්, ධීවර පරීක්‍ෂක කාර්යාලය වෙත භාරදීමට කටයුතු කර ඇත.