අයි.ඕ.සී තෙල් මිල පහළට

Report
3Shares

ඉන්දියානු තෙල් සංස්ථාව (IOC) සිය ඉන්ධන මිල ගණන් පහත හෙලා ඇති බව දැනුම් දී ඇත.

මෙහිදී ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 3කින් ද, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 05කින් සහ සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 05කින් ද අඩු කර ඇත.

ඒ අනුව අද(11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙම නව මිල ගණන් අනුව IOC ඉන්ධන ලබා ගත හැක.