විශේෂ මෙහෙයුමෙන් බීමත් රියදුරන් 2037ක් අත්අඩංගුවට

Report
1Shares

දිවයින පුරා බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසිය සිදුකරන මෙහෙයුම්වලට අදාළව අද (11) දින පෙ.ව. 6.00 දක්වා බීමත් රියදුරන් 2037ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පසුගිය 05 වනදා පෙරවරු 6.00 සිට මෙම විශේෂ මෙහෙයුම ආරම්භ කර ඇත. ඊයේ (10) දින පෙරවරු 6.00 සිට අද (11) දින පෙරවරු 6.00 තෙක් ක්‍රියාත්මක කළ මෙහෙයුම්වලදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සැකකරුවන් සංඛ්‍යාව 274කි.