කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද ජල සැපයුම අඩුපීඩනයක් යටතේ

Report
1Shares

කොළඹ, දෙහිවල, රත්මලාන, ගල්කිස්ස, කෝට්ටේ, කඩුවෙල මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය, මහරගම, බොරලැස්ගමුව කොළොන්නාව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට අද රාත්‍රී 8 වන තෙක් අඩුපීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙනු ඇති ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.