නිවසක තිබූ කේරළ ගංජා සමඟ එකම පවුලේ සිව්දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

Report
1Shares

යාපනය, මාදගල් ප්‍රදේශ‍යේ සිදු කළ වැටලීමකදි නිවසක තිබී කේරළ ගංජා ග්‍රෑම් 64ක් සමඟ පුද්ගලයින් සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉල්ලවාලෙයි, පොලීසිය සමඟ ඊයේ(10) දින මෙම වැටලීම සිදුකොට තිබුනි.

ඒ අනුව, මාදගල් ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදි නිවසක් තුල තිබී මෙම කේරළ ගංජා සමඟ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට පත් පුද්ගලයින් එකම පවුලේ පියා සහ පුතුන් තිදෙනෙකු වන අතර, මොවුන් වයස අවුරුදු 50, 27, 26 සහ 22 වියෙහි පසුවේ.අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් සහ කේරළ ගංජා ප්‍රමාණය පිළිබඳ ඉදිරි පරීක්‍ෂණ ඉල්ලවාලෙයි, පොලීසිය විසින් සිදුකරනු ලබයි.