මත්තල ගුවන් තොටුපලේ වී ගබඩා කිරීමට අදාල තක්සේරු වාර්තාව මේ සතියේ

Report
1Shares

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ අංගනයක වී ගබඩා කිරීම හේතුවෙන් එහි දේපල වලට හානි සිදුවීමේ සිද්ධියට අදාළ තක්සේරු වාර්තාව මේ සතියේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබීමට නියමිතව ඇත.

තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පසුගියදා මත්තල ගුවන් තොටුපලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.