අධික වර්ෂාවත් සමඟ විවෘත කෙරුණු වාන්දොරටු යළි වසා දැමේ

Report
1Shares

මධ්‍යම කඳුකරයට ඊයේ(12) දින ඇද හැලුණ අධික වර්ෂාපතනයත් සමඟ ලක්ෂපාන, කැනියොන් සහ ඉහළ කොත්මලේ යන ජලාශවල විවෘත කෙරුණු වාන්දොරටු මේ වනවිට යළි වසා දමා ඇත.