පැය 24ට බීමත් රියදුරන් 155ක් අත්අඩංගුවට

Report
1Shares

ඊයේ (12) පෙරවරු 6 සිට අද(13) පෙරවරු 6 දක්වා පැය 24ක කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 155ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.පොලීසිය පැවසූවේ පසුගිය මස 05 වෙනි දින සිට අද(13) දක්වා දිවයින පුරා සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමෙන් බීමත් රියදුරන් 8488ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි.