පම්පෙමඩුවේ මාර්ගයක් අසළ රෝහල් අපද්‍රව්‍ය රැසක් දමා ගිහින්

Report
1Shares

වව්නියාව, මන්නාරම මාර්ගයේ පම්පෙමඩුව ප්‍රදේශයේදී මාර්ගය අසළ රෝහල් අපද්‍රව්‍ය රැසක් ඊයේ(12) දින දමා ගොස් තිබේ.

රෝහල් අපද්‍රව්‍ය රැසක් එසේ දමාගොස් ඇත්තේ පම්පෙමඩුව ආරක්ෂක අංශ කඳවුරට මදක් ඔබ්බෙන් වු ප්‍රදේශයේදී බව වාර්තා වෙයි. බෙහෙත් විදින කටු, සේලයින් බෝතල් ඇතුළු රෝහල් අපද්‍රව්‍ය රැසක් මාර්ගයේ දමා ගොස් තිබුනි.

මෙසේ අපරික්ෂාකාරි අයුරින් මාර්ගය අසළ රෝහල් අපද්‍රව්‍ය රැසක් දමා යෑම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයටද තර්ජනයක් වන බව ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරයි.