නීති විරෝධී ලෙස වැලි ප්‍රවාහනය කල 3ක් නාවික හමුදා බාරයට

Report
1Shares

නාවික හමුදාව විසින් අද (20) දින කල්පිටිය, කුඩාව ප්‍රදේශයේ දී නීති විරෝධී ලෙස වැලි ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු නාවික හමුදා බාරයට ගෙන ඇත.

ඒ අනුව වයඹ නාවික විධානය විසින් කල්පිටිය, කුඩාව ප්‍රදේශයේ සිදු කළ පා මුර සංචාරයක් අතර තුරදී නීති විරෝධී ලෙස වැලි ප්‍රවාහනය කළ මෙම පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එහිදී, ලොරි රථයක් සහ වැලි කියුබ් 02ක් නාවික හමුදා බාරයට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට පත් පුද්ගලයින්, ලොරි රථය සහ වැලි තොගය ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා කල්පිටිය පොලීසිය වෙත භාර දීමට කටයුතු කෙරිණි.