පූජා භූමියක් නිසා නිරන්තරයෙන් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කළ යුතුයි

Report
3Shares

දහස් ගණනක් ජනතාව වැදුම් පිදුම් සිදු කරන කැළණිය විහාරස්ථානය නිරන්තරයෙන් පිරිසිදුව තබාගනිමින් අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම කළ යුතු බව කැළණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිනි ඩබ්ලිව්.ඩී.එස්.කුමුදුනී මෙනවිය පැවසීය.

"ගගන" මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් සමඟ එක් වෙමින් ඇය මේ බව පැවසීය.

ඇය සඳහන් කළේ කැළණියට පවතින විශාල සම්පතක් වන කැළණිය විහාරස්ථානයේ සිදු කරන පෙරහැර කටයුතු වලදී අධික ජනගහනයක් වන්දනාමාන කිරීමට පැමිණෙන බවත් එබැවින් කැළණිය පිරිසිදුව තබා ගැනීමට කැප වී සිටින බවත්ය.

වීඩියෝව පහතින්..