ස්ටාෆ් සර්විස් බස්රථ වලට නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ

Report
2Shares

බලපත්‍ර නොගෙන පවත්වාගෙන යන කාර්යාල සේවා (ස්ටාෆ් සර්විස්) බස්රථ මේ සතියේ විශේෂ පරික්ෂාවට ලක්කොට තරා තිරම නොබලා දැඩි දඩුවම් පමුණුවන බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ සභාපති දේශබන්දු තුසිත කුලරත්න මහතා පවසයි.

මෙම බස්රථ පරික්ෂාව සදහා විශේෂිත වැටලීම් කණ්ඩායම් දිවයින පුරා යොදවා ඇති අතර එවැනි බස්රථයක් හසුවුව හොත් ඒ මොහොතේම නිතිය දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරීය තීරණය කොට ඇත.

බලපත්‍ර ලබාගෙන මාර්ගයේ ධාවනය වන බස්රථවලට කාර්යාල බස්රථ නිසා විශාල ගැටලුවක් බවට පත්වි ඇති බවට බොහෝ බස්රථ හිමියන්ගෙන් පැමිණිලි ලැබීතිබේ. මන්ද කාර්යාල බස්රථ සේවාවන් තුලට බස්රථ නැවතුම්පලවල සිටින මගීන් පටවාගෙන ඔවුන්ගෙන් මුදල් ලබා ගන්නා බවටද නිතර නිතර පැමිණිලි ගලා ඒමට පටන් ගෙන තිබේ . කාර්යාල බස්රථ සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමේදී ඔවුන්ද බස්නාහිර පළාත් සභාවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම බලපත්‍රයක් ලබාගයුතුය. බලපත්‍රය ලබාගත්තද බස් නැවතුම්පල වල සිටින මගීන් පවටාගෙන මුදල් අයකර නොහැකි බැවින් එවැනි ක්‍රියාවන් සිදු කරන්නන් නීතියේ රැහැනට ගැනීම සදහා කාර්යාල බස්රථ පරික්ෂාව මේ සතිය තුල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන බවද දේශබන්දු තුසිත කුලරත්න මහතා වැඩි දුරටත් පැවසුවේය.