විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක

Report
1Shares

අද(10) දින සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක නිරත වන බව විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් පවසයි.

වැටුප් ගැටළුව ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් වෘත්තීය සමිති 24ක් එක්ව මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති කමිටුවේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එල්.ඩි.ජේ.රිච්මන්ඩ් මහතා සඳහන් කළේය.