බෝරා සමුළුව අදින් අවසන්

Report
1Shares

පසුගිය 1 වන දා සිට දින 10ක කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති 2019 ජාත්‍යන්තර බෝරා සමුළුව අදින් අවසන් වේ.

ලොව වෙසෙන බෝරා ප්‍රජාව නියෝජනය කරමින් මෙම සමුළුව බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ පිහිටි බෝරා පල්ලියෙහි පසුගියදා පවත්වනු ලැබුවා.

''ශ්‍රී ලංකාව ඔබ අප විශ්වාස කරනවා'' යන තේමාවෙන් රටවල් 40 ක අධ්‍යාත්මික නායකයින් ඇතුළු නියෝජිතයින් 21,000 ක් පමණ මෙම සමුළුව සඳහා සහභාගී විය.