අගමැතිවරයා සහ තමන් අතර පැවැති සාකච්ඡා සුබවාදී - සජිත් කියයි

Report
5Shares

අගමැතිවරයා සහ තමන් අතර පැවැති සාකච්ඡා සුබවාදී ලෙස අවසන් වූ බව සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා. ඒ පිළිබදව හා දවසේ පුවත්පත් වල පලවී ඇති නවතම තොරතුරු රැසක් සමගින් ගගන හිමිදිරිය මෙතැනින් නරඹන්න.